Konsultacja prawna

Data 13 października 2016, 11:46

Autor:
Barbara Sośnicka
Kontakt@kancelariasosnicka.pl

Spotkanie z radcą prawnym - jak przygotować się do konsultacji prawnej?

Jestem radcą prawnym, ale także przedsiębiorcą, żoną, matką, konsumentem, kierowcą, ubezpieczającym, najemcą, właścicielem, zleceniobiorcą....

Dlatego wiem, że PRAWO powinno przede wszystkim służyć LUDZIOM.
W rzeczywistości różnie z tym bywa, dlatego pomagam swoim Klientom przebrnąć przez zawiłości i niejasności polskiego systemu prawnego w sposób najmniej dla nich dotkliwy.

Zaproszenie

Zapraszam do siedziby kancelarii w Tychach, jeżeli chcesz spotkać się ze mną osobiście.
Istnieje możliwość udzielenia porady prawnej lub zlecenie prowadzenia sprawy telefonicznie lub online (mail, skype).

Zacznijmy jednak od początku.

Jak przygotować się do spotkania z radcą prawnym?

Ja muszę być zawsze przygotowana do spotkania z Tobą. A Ty?

Przed spotkaniem z radcą prawnym zgromadź wszystkie potrzebne DOKUMENTY:

 • umowy, aneksy i załączniki do umów, ogólne warunki umów,
 • korespondencję kontraktową,
 • faktury, potwierdzenia zapłaty, przelewu, itd., paragony,
 • dokumentację finansową,
 • e-maile, smsy, bilingi, spisy połączeń,
 • nakazy zapłaty, wyroki, postanowienia, które zapadły już w danej sprawie lub są ze sprawą powiązane,
 • porozumienia, ugody sądowe i pozasądowe,
 • decyzje administracyjne,
 • korespondencję z urzędami i innymi podmiotami,
 • dokumentację medyczną, zaświadczenia od lekarzy,
 • akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
 • oryginał testamentu lub kopię, jeżeli nie posiadamy oryginału,
 • akty notarialne,
 • wypisy z ewidencji gruntów, mapy zasadnicze, ewidencyjne, itd.,
 • nakazy płatnicze, decyzje podatkowe, zeznania podatkowe,
 • zdjęcia.

Ufff…chyba na razie wystarczy. Jeżeli nie wiesz/wahasz się, czy dany dokument zabrać do kancelarii radcy prawnego – ZABIERZ. Dodatkowo, spisz listę dokumentów, których nie masz, a o których wiesz, że musisz je pozyskać. Często bywa bowiem, że radca prawny nie ma pojęcia, że np. w danej sprawie istnieje „luźna” korespondencja mailowa pomiędzy Tobą, a Twoim kontrahentem, w której wyraziłeś zgodę na zmianę terminu realizacji usługi.

Zrób NOTATKI – napisz, czego oczekujesz pod względem prawnym oraz finansowym (np. czy zależy Ci na rabacie, rozłożeniu na raty), a poza tym ZAPISZ:
- ważne daty,
- listę ewentualnych świadków i ich adresy,
- numery Ksiąg Wieczystych, nr działek, potrzebne adresy,
- informacje o spadkobiercach.

Konsultacja prawna

Podczas spotkania online lub w kancelarii ustalamy:

 • czego porada lub sprawa mają dotyczyć,
 • na jakim etapie jest sprawa (jeżeli trwa już postępowanie przed sądem bądź organem administracji),
 • jakie są oczekiwania klienta,
 • wynagrodzenie.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest przede wszystkim uzależniona od rodzaju sprawy oraz etapu, na którym sprawa się znajduje.
Wybór sposobu wynagrodzenia przez Klienta następuje po wstępnej analizie dokumentów oraz rozmowie (-ach) z Klientem, a przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej.

Jeżeli udzielam tylko porady prawnej to wynagrodzenie zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz ewentualnej analizy dokumentów (zwykle są to kwoty od 150-200 zł). Podczas porady prawnej może się okazać, że konieczne jest sporządzenie projektu pisma.
Wtedy wynagrodzenie obejmuje tylko sporządzenie takiego dokumentu.

W sytuacji zlecenia prowadzenia danej sprawy należy rozważyć różne warianty (np. czy sprawa zakończy się na etapie przedsądowym, w I instancji, czy może konieczne będzie postępowanie apelacyjne). Dlatego najczęściej płatności są ustalane za każdy etap sprawy oraz są ustalane indywidualnie. W niektórych sprawach umowa z klientem obejmuje dodatkową płatność- tzw. success fee, po pozytywnym zakończeniu sprawy (ustalaną procentowo).
Podczas długotrwałego prowadzenia danej sprawy mogą wystąpić różne problemy prawne, o których informuję Klienta na bieżąco. Kwestia ewentualnej zmiany wynagrodzenia dostosowywana jest do sytuacji każdego Klienta.

Oczywiście należy pamiętać o wydatkach ponoszonych przez klientów w związku z daną sprawą. Są to głównie:
- opłaty sądowe (np. od pozwu, apelacji, wniosku, zażalenia),
- opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wys. 17 zł,
- zaliczki (na biegłego, w postępowaniu egzekucyjnym),
- dodatkowe usługi: tłumaczenia, porady księgowej, opinie rzeczoznawców.

W niektórych sytuacjach możliwe jest rozłożenie wynagrodzenia na raty lub udzielenie rabatu.

Stała obsługa prawna

Przykładowe rozwiązania dotyczące sposobu określenia wysokości wynagrodzenia przy stałej obsłudze prawnej:
- abonament na czas oznaczony,
- abonament na czas nieoznaczony z ustalonym z Klientem okresem wypowiedzenia,
- górne ograniczenie wynagrodzenia
- ryczałt miesięczny uzależniony od liczby godzin/porad prawnych/opinii/pism procesowych itd.

Podane wyżej sposoby określenia wynagrodzenia za usługi prawne mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Koszt każdej usługi prawnej jest zawsze indywidualnie ustalany z Klientem i może być różny w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz wymaganego nakładu pracy.Jeżeli masz jakieś pytania do artykułu - pytaj śmiało.

Spodobał Ci się artykuł – polub, udostępnij, zostaw komentarz. Będzie mi bardzo miło!

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie moim okiem lub potrzebujesz konsultacji?

Znajdziesz mnie tutaj:

📱 https://www.instagram.com/barbara_sosnicka/
⌨️ https://www.facebook.com/RadcaprawnyBarbaraSosnicka
📞 504 333 785
📧kontakt@kancelariasosnicka.pl

Do napisania :)

Czytaj także