Kserowanie dowodu osobistego a RODO

Data 25 lipca 2019, 11:30

Autor:
Barbara Sośnicka
Kontakt@kancelariasosnicka.pl

Nowe przepisy ustawy o dokumentach publicznych

Kserowanie dowodu osobistego stanowi bardzo drażliwy temat dla wielu osób. Zwłaszcza dla klientów banków, operatorów telekomunikacyjnych czy wypożyczalni sprzętu narciarskiego.
Od 12 lipca 2019 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o dokumentach publicznych wprowadzające karę do 2 lat pozbawienia wolności za REPLIKOWANIE dokumentów publicznych (w tym dowodu osobistego).

Od 12 lipca 2019 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o dokumentach publicznych wprowadzające karę do 2 lat pozbawienia wolności za REPLIKOWANIE dokumentów publicznych (w tym dowodu osobistego).

Replika dokumentu a kserowanie dowodu osobistego

Ta nowelizacja nie dotyczy bezpośrednio tworzenia ksera/kopii/skanu dokumentu tożsamości. Zdefiniowaną w ustawie repliką dokumentu jest dokument, który co najmniej w 75 % przypomina ten oryginalny. Zgodnie z ustawą o dokumentach publicznych: replika dokumentu publicznego to odwzorowanie lub kopię wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany.

Kartka z kserem dowodu osobistego czy skan nie przypomina dowodu osobistego w 75 %.

Za bezprawne powielenie należy uznać wytworzenie odwzorowanego lub skopiowanego dokumentu o wielkości 75-120% oryginału, posiadającego elementy mające na celu pozorowanie zabezpieczeń danego dokumentu (np. hologram).

Ksero lub skan nie stanowią przestępstwa zdefiniowanego w art. 58 ustawy o dokumentach publicznych, bo nie posiadają ww. cech.

O co chodzi z tą nowelizacją ustawy?

Nowelizacja ma służyć przeciwdziałaniu tworzeniu replik, a więc fizycznych nośników przypominających dowody osobiste czy inne dokumenty tożsamości. Wcześniej bowiem, takie repliki mogły służyć kradzieży tożsamości. Zgodnie zatem z art. 58 ustawy o dokumentach publicznych, ten, kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zmiana ustawy o dokumentach publicznych nie ma wpływu na to, że skanowanie np. dowodów osobistych było, jest i będzie możliwe, tylko gdy przepis prawa wprost na to pozwala. Należy także dodać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO administrator ma obowiązek określić, jakie dane są niezbędne do realizacji danej usługi. Bezprawne jest zatem utrwalanie całego dokumentu wraz z wszelkimi zawartymi w nim danymi, w sytuacji gdy niezbędne dla administratora są wyłącznie wybrane informacje.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości – możesz napisać komentarz, wysłać maila, zadzwonić.
Spodobał Ci się artykuł – polub, udostępnij, zostaw komentarz.

Będzie mi bardzo miło :)

Czytaj także