KONKURS NA INSTAGRAMIE

Data 6 maja 2022, 14:42

Autor:
Barbara Sośnicka
Kontakt@kancelariasosnicka.pl

Legalny konkurs w mediach społecznościowych na przykładzie platformy Instagram

Zorganizowanie konkursu w mediach społecznościowych jest często stosowanym zabiegiem marketingowym. Relatywnie niskim kosztem marka może zwiększyć świadomość wśród potencjalnych klientów. Podobne akcje organizowane są również przez osoby fizyczne. Przeprowadzenie konkursu w sposób zgodny z prawem wymaga jednak spełnienia kilku warunków. Niniejszy wpis ma na celu zasygnalizowanie istotnych aspektów, o których organizator powinien pamiętać przy przeprowadzeniu konkursu na platformie Instagram.

Konkurs - przyrzeczenie publiczne

W myśl przepisów polskiego prawa konkurs stanowi specyficzny rodzaj przyrzeczenia publicznego. Zgodnie z art. 919 § 1 k.c., kto przez przyrzeczenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać. Z konkursem mamy do czynienia, gdy dochodzi do publicznego przyrzeczenia nagrody za najlepsze dzieło lub najlepszą czynność. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono (art. 921 § 2 k.c.).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pojęcie “ocena”, którym posługuje się ustawodawca. W mediach społecznościowych spotykamy się najczęściej z konkursami, często określanymi mianem “rozdań”, w których zwycięskie dzieło zostaje wylosowane, nie jest zaś oceniane i wybierane pod względem wybranego kryterium, np. oryginalności czy kreatywności. Należy podkreślić, że taki sposób rozstrzygnięcia akcji niebezpiecznie przybliża ją do wypełnienia znamion loterii promocyjnej. Dlaczego niebezpiecznie? Przeprowadzenie loterii wiąże się z szeregiem formalności, których należy dopełnić. Mowa tu przede wszystkim o konieczności uzyskania zezwolenia na organizację loterii promocyjnej, którego wydanie podlega opłacie. Zdecydowana większość rozdań organizowanych w mediach społecznościowych nie spełnia tego warunku. A warto wiedzieć, że przeprowadzenie loterii promocyjnej bez uzyskania stosownego zezwolenia jest przestępstwem skarbowym.

Wskazówki dotyczące promocji na Instagramie

Zorganizowanie konkursu na platformie Instagram jest możliwe, przy czym należy mieć na uwadze wskazówki dotyczące promocji znajdujące się w sekcji Centrum pomocy. Zapisy mówią wprost, że:

“W przypadku korzystania z serwisu Instagram do przekazywania informacji na temat promocji lub do przeprowadzania promocji (np. konkursów lub loterii) organizator odpowiada za zgodną z prawem obsługę tej promocji, w tym za:

  • oficjalny regulamin,
  • warunki oferty i wymagania wstępne (np. ograniczenie dotyczące wieku i miejsca zamieszkania),
  • zgodność z przepisami i warunkami dotyczącymi nagród oferowanych w ramach promocji (np. zarejestrowanie promocji i uzyskanie wszelkich obowiązkowych zezwoleń)”.

Chcąc zatem zorganizować konkurs na platformie Instagram, organizator musi przygotować regulamin oraz zapewnić zgodność zarówno z uregulowaniami wewnętrznymi Instagrama, jak i wszelkimi przepisami powszechnie obowiązującymi na terytorium Polski.

Regulamin

Regulamin porządkuje wszystkie formalne kwestie związane z konkursem i pozwala jego potencjalnym uczestnikom zaznajomić się z podstawowymi zasadami partycypacji. Choć na pozór sporządzenie regulaminu wydaje się być kwestią oczywistą, w wielu przypadkach organizatorzy milczą na ten temat.

Podstawowe elementy regulaminu to m.in. dane przyrzekającego nagrodę i organizatora (chyba że jest to ten sam podmiot), czas trwania konkursu i terytorium, na którym jest przeprowadzany. Określić również należy adresatów konkursu, zadanie konkursowe, kryteria wyboru zwycięskiego dzieła lub czynności oraz nagrody. Z prawnego punktu widzenia ważne jest zamieszczenie w regulaminie informacji dotyczących ochrony danych osobowych, obowiązku podatkowego, postępowania reklamacyjnego, a także autorskich praw majątkowych do zwycięskiego dzieła, o ile organizator zainteresowany jest ich nabyciem. Konieczne jest ponadto zapewnienie zgodności z regulaminem platformy, na której przeprowadzany jest konkurs. Stosownie do punktu 3. wskazówek dotyczących promocji na Instagramie:

“Promocje w serwisie Instagram muszą zawierać następujące zapisy:

  • pełne zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności przez każdego uczestnika,
  • informację, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram ani z nim związana”.

Prawa autorskie

Choć zadanie konkursowe najczęściej polega na stworzeniu najlepszego dzieła (lub najlepszej czynności), nie zawsze organizator jest zainteresowany nabyciem praw autorskich do niego. Mówimy tu oczywiście o prawach majątkowych, ponieważ tylko one - w przeciwieństwie do praw osobistych - podlegają możliwości nabycia przez inny podmiot. Jeśli organizator konkursu będzie chciał wykorzystać nagrodzone dzieło, np. do promocji swojej marki, uprzednio musi to przewidzieć w regulaminie. Samo zastrzeżenie regulaminowe jednak nie wystarczy, aby twórca nagrodzonej pracy udzielił organizatorowi tzw. licencji wyłącznej bądź dokonał przeniesienia autorskich praw majątkowych. W takim przypadku konieczne jest bowiem sporządzenie umowy w formie pisemnej.

Podsumowanie

Jak widać, zorganizowanie konkursu nie jest takie proste, a informacje zebrane w tym artykule są jedynie wierzchołkiem góry lodowej. W razie chęci przeprowadzenia akcji promocyjnej w formie konkursu na platformie Instagram zapoznaj się dokładnie z regulaminem tego medium społecznościowego i dopilnuj formalności, które należy spełnić.

Dzisiejszy artykuł został napisany przez Hannę Czausz.

Podobny wpis dotyczący organizacji konkursu możesz znaleźć tutaj: https://kancelariasosnicka.pl/nasz-blog/jak-zorganizowac-konkurs-na-fb/

Twoje zdanie ma znaczenie.
Zapraszam do dyskusji: mailowo, w mediach społecznościowych (zapraszam szczególnie na IG: https://www.instagram.com/barbara_sosnicka/

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: kontakt@kancelariasosnicka.pl lub zadzwoń: 504 333 785.

Spodobał Ci się artykuł – polub, udostępnij. Będzie mi bardzo miło!

Do napisania!

Zdjęcie pochodzi oczywiście z https://kaboompics.com/, mojego ulubionego fotograficznego miejsca.

Czytaj także