Zgoda na newsletter

Data 14 stycznia 2019, 12:15

Autor:
Barbara Sośnicka
Kontakt@kancelariasosnicka.pl

Legalny newsletter - czy zgoda na newsletter jest konieczna?

Newsletter to jedno z najbardziej popularnych narzędzi marketingowych wszystkich biznesów online. Co jednak spędza sen z powiek w związku z newsletterem? Checkboxy, zgody, pop-upy. Jak nie zniechęcić użytkownika i zebrać tylko te zgody, które są faktycznie potrzebne? Sprawdź w dzisiejszym artykule.

Wielu z Was (przedsiębiorców, ale też osób dopiero rozpoczynających działania w internecie) liczy na pozyskanie jak największej liczby klientów. Warto też od czasu do czasu przypominać się klientom, którzy już korzystali z Twoich usług czy kupili Twój produkt.

Newsletter nadaje się idealnie do tego typu działań. Twoi subskrybenci będą mogli dowiedzieć się co słychać w Twoje firmie. Powiadomisz ich o nowym produkcie czy aktualnej promocji.

Jak stworzyć legalny newsletter?
Czy należy pozyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysyłką newslettera (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), czy można przyjąć prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora – czyli tzw. marketing usług i produktów własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)?

Żeby podejść do tematu kompleksowo należy zapoznać się z kilkoma aktami prawnymi. Nie tylko RODO będzie tutaj istotne.

RODO - czy zgoda na newsletter jest potrzebna?

RODO - polityka prywatności/obowiązek informacyjny

Przesyłanie newslettera w mojej ocenie (i nie tylko w mojej, ale również innych ekspertów) mieści się w pojęciu marketingu bezpośredniego. Jeżeli newsletter przesyłany jest przez administratora danych tylko w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów czy usług, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na przetwarzanie danych osobowych subskrybentów nie jest wymagana zgoda W ROZUMIENIU RODO! Ppozyskanie zgody w takim przypadku będzie wynikać z innych przepisów prawa, o których za chwilę.

W związku z RODO należy spełnić obowiązek informacyjny z art. 13 RODO - można to zrobić w Polityce prywatności, a pod zapisem do newslettera tylko podlinkować, można wszystkie informacje wskazać w mailu, można to zrobić w checkboxie lub stworzyć odpowiedni tekst pod zapisem. Ważne, żeby zawrzeć w takim tekście m.in. poniższe informacje:

  • tożsamość administratora danych i jego dane kontaktowe,
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD), jeżeli został ustanowiony,
  • cele przetwarzania danych osobowych i podstawę przetwarzania,
  • informacje o odbiorcach danych (np. o dostawcy systemu mailingowego),
  • wskazanie praw przysługujących osobie fizycznej,
  • okres przechowywania danych,
  • informację o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (ma to miejsce np. jeżeli korzystasz z MailChimpa - dane mogą być tutaj przekazywane do USA, czyli państwa trzeciego, w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach).

Po więcej informacji na temat m.in. polityki prywatności, zapraszam tutaj: https://kancelariasosnicka.pl/nasz-blog/legalny-sklep-online/.

Prawo telekomunikacyjne

Art. 172 Prawa telekomunikacyjnego - zgoda na marketing bezpośredni:

"1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta."

Na podstawie tego przepisu odbiorcą treści marketingowych są zarówno osoby fizyczne (w tym konsumenci i przedsiębiorcy) oraz osoby prawne. Urządzeniami telekomunikacyjnymi będą np.:

telefony stacjonarne,

telefony komórkowe, w tym smartfony,

tablety,

faksy,

komputery,

pozostałe urządzenia mobilne.

Oznacza to, że prawie na każdą formę marketingu potrzebna jest zgoda odbiorcy.

Smartfon, tablet lub komputer, na którym użytkownik odbiera pocztę, można zakwalifikować jako końcowe urządzenie telekomunikacyjne, więc wpadamy w reżim prawa telekomunikacyjnego.

Jak pozyskać zgodę z Prawa telekomunikacyjnego przy newsletterze?
Albo robimy checkbox albo wdrażamy model double opt-in.

Co grozi, jeżeli naruszymy art. 172 Prawa telekomunikacyjnego? Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej posiada kompetencję do nakładania kar pieniężnych.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Kolejnym przepisem, na który proszę zwrócić uwagę jest art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude), który stanowi, że zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
Ustęp 2 tego przepisu precyzuje natomiast, że zamówiona informacja handlowa, to taka, na której otrzymywanie odbiorca wyraził zgodę uprzednio i wskazał do tego celu adres poczty elektronicznej.

Zakresem zastosowania objęte jest przesyłanie informacji handlowej do osób fizycznych, zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Należy zwrócić uwagę, że korespondencja ta musi być kierowana do oznaczonej osoby fizycznej, co oznacza, że nie wystarczy posiadanie samego adresu e-mail bez jego przyporządkowania do skonkretyzowanej osoby. W doktrynie wskazuje się, że wysłanie informacji handlowej na adres ogólny typu biuro@nazwafirmy.pl będzie stanowiło naruszenie powyższego przepisu, albowiem jest to oznaczony adres danego przedsiębiorcy lub instytucji. Jednocześnie, taki adres poczty elektronicznej nie będzie uznany za dane osobowe, albowiem ochroną na podstawie tej ustawy objęte będą wyłącznie adresy poczty elektronicznej wskazujące na konkretną osobę lub w powiązaniu z innymi danymi osobowymi, posiadanymi przez administratora danych. RODO będziemy mieli z głowy w przypadku takich maili, ale niestety mamy jeszcze 2 inne wyżej wymienione ustawy. W przypadku tej ustawy zgodę pozyskać możemy poprzez po prostu kliknięcie przycisku ZAPISZ (lub podobnego). Zgody można udzielić także poprzez działania a kliknięcie takiego przycisku, przy spełnieniu innych wymagań, jest zgodne z prawem.

PODSUMOWANIE - prosty newsletter

Zgoda na przetwarzanie danych w związku z wysyłką newslettera promującego nasze usługi czy produkty nie jest wymagana (podstawą z RODO będzie prawnie uzasadniony interes administratora). Pamiętaj jednak spełnieniu obowiązku informacyjnego.

Należy pozyskać zgodę wynikającą z innych przepisów - uśude, Prawo telekomunikacyjne:

  1. pierwszą "załatwiamy" kliknięciem w przycisk ZAPISZ,
  2. drugą "załatwiamy" poprzez zastosowanie modelu double opt-in: potwierdzenie przez osobę zgody na wysyłkę newslettera przez kliknięcie linku aktywacyjnego.

Prosto i bez checkboxów.

Temat nie został wyczerpany. Mam jednak nadzieję, że wpis okazał się dla Ciebie pomocny.
Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości - podziel się w komentarzach.
Jeżeli masz jakieś pytania do artykułu - pytaj śmiało.

Spodobał Ci się artykuł – polub, udostępnij, zostaw komentarz. Będzie mi bardzo miło!

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie moim okiem lub potrzebujesz konsultacji?

Znajdziesz mnie tutaj:

📱 https://www.instagram.com/barbara_sosnicka/
⌨️ https://www.facebook.com/RadcaprawnyBarbaraSosnicka

📞 504 333 785
📧kontakt@kancelariasosnicka.pl

Do napisania :)

Zdjęcie pochodzi oczywiście z https://kaboompics.com/.

Czytaj także