Przedsiębiorca jako konsument?

Data 25 lutego 2020, 21:30

Autor:
Barbara Sośnicka
Kontakt@kancelariasosnicka.pl

Od 1 stycznia 2021 r. czekają nas zmiany m.in. w ustawie o prawach konsumenta i kodeksie cywilnym (zmiany miały wejść w życie już 1 czerwca 2020 r., ale w związku z pandemią możemy poczekać). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z niektórych praw przysługujących konsumentom.

Czy przedsiębiorca będzie równy konsumentowi?

Kto powinien najbardziej zwrócić uwagę na nowelizację przepisów? Właściciele sklepów internetowych, bo to ich czeka zmiana w regulaminach.

Co się zmieni?

Aktualnie konsument to konsument, przedsiębiorca to przedsiębiorca. Za kilka miesięcy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza będzie w obrocie traktowana jak konsument. Oczywiście w ściśle określonych przypadkach.

Niektóre przepisy dotyczące konsumenta opisane w ustawie o prawach konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pamiętajcie, że nowe przepisy nie będą miały zastosowania do umów zawartych przed dniem 1 czerwca 2020 r.

Jakie uprawnienia uzyska taki przedsiębiorca?

Jeżeli jego zakup nie będzie posiadał charakteru zawodowego będzie traktowany jak konsument. Taki przedsiębiorca będzie mógł odstąpić od umowy zawieranej na odległość. Nie będzie można wobec niego wyłączyć możliwości skorzystania z rękojmi za wady. Uwaga również na klauzule niedozwolone - będą miały również zastosowanie w takim przypadku.

Przykłady

Jestem radcą prawnym. Jeżeli kupię np. kodeks w sklepie internetowym to w mojej ocenie nie będę mogła od tak zawartej umowy odstąpić. Jeżeli kupię krzesło albo lampę - już tak.

Nowości budzą Twoje wątpliwości? Mam nadzieję, że nie będzie błędów, które ciągle zdarzają się w przypadku stosowania RODO.


Nie wiesz, czy musisz zmienić regulamin Twojego sklepu internetowego? Odezwij się do mnie: kontakt@kancelariasosnicka.pl lub zapytaj w komentarzu.

Do napisania :)

Zdjęcie obrazujące post pochodzi ze strony www.kaboompics.com

Zostaw komentarz

Czytaj także