Przedsiębiorca jako konsument?

Data 25 lutego 2020, 21:30

Autor:
Barbara Sośnicka
Kontakt@kancelariasosnicka.pl

Od 1 stycznia 2021 r. czekają nas zmiany m.in. w ustawie o prawach konsumenta i kodeksie cywilnym (zmiany miały wejść w życie już 1 czerwca 2020 r., ale w związku z pandemią możemy poczekać) - czy przedsiębiorca będzie teraz konsumentem?
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z niektórych praw przysługujących konsumentom.

Czy przedsiębiorca będzie równy konsumentowi?

Kto powinien najbardziej zwrócić uwagę na nowelizację przepisów? Właściciele sklepów internetowych, bo to ich głównie czeka zmiana w regulaminach sprzedaży.

Nowe przepisy - zmiany w ustawie o prawach konsumenta

Nowy przepis z ustawy o prawach konsumenta (dodany art. 38a) brzmi następująco: "Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej".

Co się zmieni?

Aktualnie konsument to konsument, przedsiębiorca to przedsiębiorca. Za kilka miesięcy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza będzie w obrocie traktowana jak konsument. Oczywiście w ściśle określonych przypadkach.

Niektóre przepisy dotyczące konsumenta opisane w ustawie o prawach konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pamiętajcie, że nowe przepisy nie będą miały zastosowania do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Jakie uprawnienia uzyska taki przedsiębiorca?

Jeżeli jego zakup nie będzie posiadał charakteru zawodowego będzie traktowany jak konsument. Taki przedsiębiorca będzie mógł odstąpić od umowy zawieranej na odległość. Nie będzie można wobec niego wyłączyć możliwości skorzystania z rękojmi za wady. Uwaga również na klauzule niedozwolone - będą miały również zastosowanie w takim przypadku.

Kategorie klientów

W związku ze wskazanymi zmianami będziemy mieli teraz do czynienia z 3 rodzajami klientów:

  • konsumentem,
  • przedsiębiorcą,
  • osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu niezwiązanego z jej działalnością zawodową.

Przykłady

Jestem radcą prawnym. Jeżeli kupię np. kodeks w sklepie internetowym to w mojej ocenie nie będę mogła od tak zawartej umowy odstąpić. Jeżeli kupię krzesło albo lampę - już tak.

Co zrobić?

  • dostosować regulamin sprzedaży, regulamin sklepu internetowego,
  • stworzyć nowy wzór formularza reklamacyjnego
  • zaprojektować procedury obsługi wniosków reklamacyjnych, czy o odstąpienie od umowy kierowanych przez nową kategorię klientów,
  • sprawdzić proces składania zamówienia, reklamacji, odstąpienia od umowy,
  • ustalić, jak identyfikować takie podmioty.

Szukasz pomocy?

Nowości budzą Twoje wątpliwości? Mam nadzieję, że nie będzie błędów, które ciągle zdarzają się w podobnych przypadkach.

Nie wiesz, czy musisz zmienić regulamin Twojego sklepu internetowego? Odezwij się do mnie: kontakt@kancelariasosnicka.pl lub zapytaj w komentarzu.

Do napisania :)

Zdjęcie obrazujące post pochodzi ze strony www.kaboompics.com

Czytaj także