PRACOWNIK/CZKA POSZUKIWANY/A – znaleziona!

Data 13 lipca 2021, 18:31

Autor:
Barbara Sośnicka
Kontakt@kancelariasosnicka.pl

Jeżeli:

 • jesteś "świeżo upieczonym" absolwentem/tką prawa/aplikantem/tką radcowskim/ą I roku/ewentualnie studentem/ką V roku prawa,
 • mieszkasz w Tychach lub okolicach/możesz "podjechać" do Tychów raz w miesiącu - reszta do "ogarnięcia" zdalnie,
 • masz przynajmniej mgliste pojęcie o ochronie danych osobowych (postaram się, jak najwięcej nauczyć i wytłumaczyć), ale jesteś zainteresowany/a ochroną danych osobowych i wiesz lub potrafisz się dowiedzieć, o czym jest mowa w 27 motywie RODO,
 • twoja znajomość prawa autorskiego pozwala na ustalenie, dlaczego stworzenie loga w canvie może być problematyczne,
 • dobrze czujesz się w sporządzaniu umów,
 • kojarzysz, jak prawnie działa branża e-commerce, marketingowa, kreatywna – co wiąże się z tym, że będziesz potrafił/a skonstruować umowę/poradę/opinię dostosowaną do realiów branży,
 • jesteś dobry/a w researchu – szeroko pojętym, ale wiadomo, że głównie prawnym 😉
 • możesz pracować w wymiarze równym ok. ½-3/4 etatu (100-120 h miesięcznie): przez pierwsze 3 miesiące, potem docelowo w grę wchodzi cały etat (ok. 160 h miesięcznie),
 • nie są ci obce social media,
 • chętnie przygotujesz w ramach obowiązków artykuł, post na bloga, media społecznościowe,
 • jesteś samodzielny/a, ale nie boisz się zapytać, gdy czegoś nie wiesz,

proszę o kontakt na adres mailowy: kontakt@kancelariasosnicka.pl.

W mailu proszę o wskazanie poziomu wiedzy teoretycznej i doświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego, prawa autorskiego oraz znajomości branży wymienionych wyżej.

Proszę o cv bez zdjęć/w ogóle nie musisz przesyłać cv, jeżeli w kilku zdaniach w mailu opiszesz, kim jesteś i w jakim "prawniczym" kierunku podążasz. Nie podawaj w cv szczególnych kategorii danych 😊

W zależności od tego, na czym Ci zależy - w grę wchodzi: umowa o pracę/umowa zlecenia/umowa współpracy.

Wynagrodzenie: od 26 zł brutto w przypadku umowy zlecenia dla osoby do 26 r.ż./studenta - stawka wzrasta w zależności od poziomu wiedzy/doświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego, prawa ecommerce, prawa autorskiego oraz rodzaju umowy, którą chciałabyś/chciałbyś zawrzeć.

Praca będzie miała początkowo charakter raczej asystencki/pomocniczy, ale może szybko się rozwinąć.

A jeżeli chcesz wiedzieć, w jakim celu, po co, na co i dlaczego będę przetwarzać twoje dane osobowe, poniżej klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

 1. administratorem Twoich danych osobowych jestem ja, Barbara Sośnicka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Sośnicka, ul. Barona 30/415, 43-100 Tychy, NIP: 7561902689, e-mail: kontakt@kancelariasosnicka.pl,
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych (jeżeli wyrazisz zgodę na zachowanie przeze mnie Twoich danych) rekrutacji stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO. Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa (czyli w Kodeksie pracy)  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, nie wskazane w Kodeksie pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która to zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Jeżeli w dokumentach (np. CV) zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która to zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie – ja nie chcę takowych danych przetwarzać, więc proszę o nieumieszczanie takich w CV, mailu, innych dokumentach ;)
 5. Jeżeli do danej rekrutacji konieczne będzie pozyskanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, dane te będą przetwarzane w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. b RODO – do tej rekrutacji nie jest to konieczne.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w moim imieniu na podstawie stosownych umów powierzenia, przepisów prawa, czy zgodnego z prawem udostępnienia, takim odbiorcą będzie zatem dostawca poczty elektronicznej – hostingodawca.
 7. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od daty przesłania dokumentów aplikacyjnych, CV, maila itp., a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów dalszych rekrutacji, do czasu wycofania zgody.
 8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Posiadasz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, niepodanie pewnych danych będzie skutkować niemożliwością przeprowadzenia rekrutacji i np. skontaktowania się z Tobą, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zostaw komentarz

Czytaj także