PRACA ZDALNA A KORONAWIRUS

Data 20 marca 2020, 18:28

Autor:
Barbara Sośnicka
Kontakt@kancelariasosnicka.pl

Praca w dobie koronawirusa?

Jak legalnie wdrożyć pracę zdalną w firmie?

Co ma z tym wspólnego koronawirus COVID-19?

Z poniższego wpisu dowiesz się m.in., jakie wymagania należy spełnić, aby zgodnie z prawem zlecić pracę zdalną.

Zaczynamy.

Aktualna sytuacja zmusiła wielu pracodawców, także nas radców prawnych, do przyspieszenia wdrożenia różnych rozwiązań zdalnych. Ja od początku prowadzenia własnej kancelarii działam w ok. 80 % online. Dlatego też koronawirus nie wpłynął w dużej mierze na mój sposób pracy.

Z takim problemem spotkało się jednak wiele instytucji i wielu przedsiębiorców (zwłaszcza tych, którzy do tej pory bronili się przed różnymi rozwiązaniami związanymi z pracą zdalną). Lepiej późno niż wcale, chociaż szkoda, że w takich okolicznościach, ale pracodawcy rozpoczęli wielką akcję pt. "praca zdalna".

Co mówią przepisy?

W celu przeciwdziałania COVID-19 (koronawirusowi) pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Wynika to z postanowień tzw. specustawy, czyli ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jak to zrobić? W poleceniu wskazujemy, dlaczego i na jaki okres pracownik ma wykonywać pracę określoną w umowie w formie zdalnej. Czas ten można później skrócić lub przedłużyć. Uwaga: nie ma tutaj przejścia na zadaniowy czas pracy. Pracownik nadal będzie objęty tym samym systemem czasu pracy co do tej pory. Pracownik nadal będzie też mógł otrzymywać polecenia pracy w godzinach nadliczbowych i pełnienia dyżurów.

Jak rozliczyć pracę w takiej formie?

W oparciu o logowania do systemu informatycznego czy zgłoszenie telefoniczne rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Gdzie ma być wykonywana praca zdalna?

Co do zasady w domu pracownika. Jednak w przypadku zgłoszenia przez pracownika braku możliwości świadczenia pracy w swoim miejscu zamieszkania, pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi inne miejsce wykonywania pracy zdalnej. Oczywiście, jeżeli będzie miał taką możliwość. Przy tym należy uważać, żeby to "inne miejsce" nie powodowało zagrożenia związane z COVID-19, bo wtedy taka praca zdalna nie będzie mieć sensu. Nie będzie wtedy też zgodna z przepisami.

Sprzęt (laptop, oprogramowanie, itd.)

Standardem powinno być, ażeby to pracodawca zapewnił niezbędny sprzęt dla pracownika.

Nie można narzucić pracownikowi używania jego prywatnego sprzętu komputerowego. Można pójść na ustępstwa w tym temacie, ale należy to uzgodnić z pracownikiem. Zalecam zawarcie umowy dotyczącej wykorzystywania przez pracownika sprzętu prywatnego, m.in. pod kątem kosztów zużycia takiego sprzętu prywatnego oraz bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa danych osobowych.

BHP

Co z przestrzeganiem zasad bhp w takiej sytuacji? Należy pouczyć pracownika o tym, że nadal zasady bhp obowiązują. W określonych przypadkach może zajść konieczność zakupu odpowiednich narzędzi dla pracownika, żeby środowisko pracy spełniało wymagania.

RODO

Last, but not least. Oczywiście, że RODO :)

Przede wszystkim należy zapewnić szkolenie dla takiego pracownika (tzn. przedstawić podstawowe zasady związane z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem IT) oraz stworzyć odpowiednie procedury, np. regulamin pracy zdalnej. W takim regulaminie wpisujemy wszystkie zasady bezpieczeństwa, jakich ma przestrzegać pracownik. Dotyczyć to będzie:

  • ograniczenia dostępu osób trzecich (domowników oraz innych postronnych),
  • użytkowania licencjonowanego i bezpiecznego oprogramowania,
  • nieinstalowania dodatkowych aplikacji, programów,
  • zabezpieczenia sprzętu: wieloskładnikowe uwierzytelnianie, zabezpieczony dostęp do sieci, chmury, bezpieczne archiwizowanie,
  • korzystania z poczty e-mail itd. (te same zasady, co podczas pracy w siedzibie firmy).

Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości - podziel się w komentarzach.

Jeżeli masz jakieś pytania do artykułu - pytaj śmiało.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: kontakt@kancelariasosnicka.pl lub zadzwoń: 504 333 785.

Spodobał Ci się artykuł – polub, udostępnij, zostaw komentarz. Będzie mi bardzo miło!

Do napisania :)

Zdjęcie pochodzi oczywiście z: https://kaboompics.com/
Czytaj także