LEGALNY SKLEP ONLINE

Data 28 maja 2020, 18:15

Autor:
Barbara Sośnicka
Kontakt@kancelariasosnicka.pl

Wdrożenie prawne sklepu internetowego.

Wdrożenie prawne sklepu internetowego - jakie są twoje doświadczenia? Trudne? Łatwe? Można olać? A może ogarnąć na własną rękę?

Przejrzałam ostatnio dziesiątki polskich sklepów internetowych. Sklepów moich klientów, sklepów, w których zamawiałam, sklepów marek bardziej i mniej znanych. Większość sklepów popełnia mniej lub więcej błędów. Z czego wynikają? Z oszczędności, z uporu, z niewiedzy, z postawy wobec przepisów prawa, z niedbalstwa...?

Część marek, właścicieli sklepów online uważa, że najpierw należy ruszyć ze sprzedażą, marketingiem... Prawo, regulaminy, umowy, znaki towarowe - e tam... Jak się będzie palić to się zrobi. Kojarzycie takie podejście? Może sami tak uważacie?

Zapraszam do przeczytania, co powinien zrobić każdy właściciel sklepu internetowego, jeżeli chce działać zgodnie z prawem.

Wdrożenie prawne sklepu internetowego - legalna droga do celu

 • Zaprojektowanie procesu zamawiania od rozpoczęcia wypełniania formularza zamówienia przez klienta poprzez akceptację zamówienia i zobowiązanie do zapłaty aż po wiadomość potwierdzającą zamówienie i wysyłkę zamówienia,
 • Opracowanie procesu rejestracji, logowania się do konta, aktualizacji danych oraz usunięcia konta,
 • Stworzenie procesu subskrypcji, wysyłki i wypisania się z newslettera,
 • Opracowanie sposobu komunikacji z klientem i potencjalnym klientem (formularze kontaktowe, chaty, itp.),
 • Zaprojektowanie innych funkcjonalności sklepu internetowego: blog i komentarze, opinie klientów,
 • Działania marketingowe, remarketingowe - plan legalnego działania w tym zakresie,
 • Treść i umiejscowienie checkboxów,
 • Treść zakładek,
 • Przygotowanie dokumentacji: regulaminu sklepu internetowego, polityki prywatności i cookies oraz dokumentacji wewnętrznej, jeżeli jest konieczna (a na pewno jest).

Po co to wszystko?

Umowa sprzedaży zawierana przez Internet jest umową zawieraną na odległość (tzn. umowa sprzedaży jest zawierana z konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość). Zgodnie m.in. z ustawą o prawach konsumenta - przedsiębiorca ma dodatkowe obowiązki wobec klientów, którzy są konsumentami. Będą to w szczególności następujące obowiązki informacyjne: związane bezpośrednio z zawieraniem umowy i związane z funkcjonowaniem strony internetowej.

Najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest zawarcie wszystkiego w dwóch dokumentach, czyli w regulaminie i polityce prywatności.

Klauzule niedozwolone

Podczas przygotowania regulaminu pamiętajmy, żeby nie umieszczać w nim klauzul niedozwolonych. Nie wolno ich umieszczać też w innych miejscach, np. zakładkach (tam to dopiero mamy wesołą twórczość).

Za klauzule niedozwolone uznaje się postanowienia w umowach, regulaminach, itd., które w znaczny sposób ograniczają lub pozbawiają konsumentów ich praw. Rejestr klauzul można znaleźć tutaj.

Przykłady klauzul niedozwolonych, które ja niedawno zauważyłam:

 • „sklep X zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w opisach produktów, zdjęciach i cenach”
 • „Od momentu wysyłki sklep X nie ma wpływu na to co się dzieje z przesyłką. Odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki w całości, spoczywa na kurierze. Nie odpowiadamy za uszkodzenie przesyłki lub jej zawartości przez dostawcę."
 • „Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy”
 • „Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sklep Internetowy nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności.”
 • "Zwrot będzie skuteczny, jeżeli zwracany towar będzie zapakowany w oryginalne, nieuszkodzone pudełko."

Polityka prywatności

Przepisy prawa nie wskazują, w jakiej formie mają zostać przekazane informacje dotyczące ochrony danych osobowych, plików cookies, technologii śledzących itd.

Najbardziej wygodną opcją jest właśnie polityka prywatności (przejęliśmy koncepcję pewnie ze Stanów Zjednoczonych i wzorujemy się na ich Privacy Policy). Polityka prywatności powinna zawierać elementy obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 RODO (m.in. dane administratora, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych, informacje o ewentualnym przekazywaniu danych do państw spoza Unii Europejskiej, prawa użytkownika/osoby, której dane osobowe dotyczą itd.). Poza tym należy przekazać stosowne informacje w zakresie wykorzystania plików cookies, technologii śledzących, narzędzi służących do remarketingu itd.

Reklamacje

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi towar bez wad. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres jego poczty elektronicznej. Sprzedawca powinien udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres sprzedawcy. Jeżeli ze względu np. na rodzaj produktu jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić produkt w miejscu, w którym się znajduje.

Odstąpienie od umowy

Tutaj jedynie wskazuję na procedurę odstąpienia od umowy opisaną w ustawie o prawach konsumenta. Przy sprzedaży określonego rodzaju produktów, np. cyfrowych, zwróć uwagę na ewentualny brak odstąpienia od umowy i to, co musisz zrobić, żeby klient nie mógł odstąpić od umowy w takiej sytuacji.

Przepisy prawa dostosowane do rodzaju prowadzenia działalności

Zawsze należy mieć na uwadze rodzaj prowadzonej działalności i sprawdzić, czy w obrocie funkcjonują także inne przepisy regulujące daną działalność.

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

W związku pozasądowymi metodami rozwiązywania sporów z konsumentami należy zwrócić uwagę na to, że:

 • przystąpienie do tego postępowania jest dla przedsiębiorcy dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody obu stron sporu,
 • każdy przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu, nawet gdy przedsiębiorca nie wyraża na to zgody (odpowiedni zapis oraz niezbędny link do platformy ODR powinien znaleźć się już w treści regulaminu sprzedaży umieszczonego na stronie www),
 • w przypadku odrzucenia reklamacji klienta, przedsiębiorca jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie skorzystania z pozasądowego rozwiązywania zaistniałego sporu - brak oświadczenia przedsiębiorcy oznacza wyrażenie zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Podsumowanie

Z prowadzeniem sklepu internetowego wiąże się szereg nakazów i zakazów wynikających zarówno z prawa cywilnego i dziedzin powiązanych, jak i prawa ochrony danych osobowych. W związku z tym, już na etapie przygotowywania strony internetowej sklepu, niezbędne będzie takie zaprojektowanie systemu składanie zamówień, wysyłki newslettera, stosowania innych narzędzi lub udostępniania funkcjonalności, aby zapewnić realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa. Mogę Cię też postraszyć kontrolą np. organów nadzorczych: Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ja uważam, że fajnie, jeżeli po prostu cenisz swoich klientów, szanujesz swoją markę, chcesz się rozwijać. Droga do sukcesu twojego sklepu powinna być przede wszystkim legalna.

Temat nie został wyczerpany. Mam jednak nadzieję, że wpis okazał się dla Ciebie pomocny.

Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości - podziel się w komentarzach.

Jeżeli masz jakieś pytania do artykułu - pytaj śmiało.

Spodobał Ci się artykuł – polub, udostępnij, zostaw komentarz. Będzie mi bardzo miło!

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie moim okiem lub potrzebujesz konsultacji?

Znajdziesz mnie tutaj:

📱 https://www.instagram.com/barbara_sosnicka/
⌨️ https://www.facebook.com/RadcaprawnyBarbaraSosnicka
📞 504 333 785
📧kontakt@kancelariasosnicka.pl

Do napisania :)

Zdjęcie pochodzi oczywiście z: https://kaboompics.com/


Czytaj także