Członek zarządu spółki z o.o. jako IOD?

Data 7 kwietnia 2020, 15:48

Autor:
Barbara Sośnicka
Kontakt@kancelariasosnicka.pl

Członek zarządu jako IOD? Czy to możliwe?

O tym, kiedy należy wyznaczyć IOD pisałam już tutaj. Znajdziecie tam m.in. informacje o tym, jakie kwalifikacje powinien posiadać inspektor ochrony danych.

Kto może zostać IOD?

Inspektor ochrony danych może być członkiem personelu administratora lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.

Należy zwrócić uwagę na to, że IOD może wykonywać inne dodatkowe zadania i obowiązki u administratora danych, pod warunkiem że nie powodują one konfliktu interesów. Od czego to może zależeć? Głównie od tego czy stanowisko, które zajmuje dana osoba w firmie pociąga za sobą udział w określaniu sposobów i celów przetwarzania danych osobowych.

Grupa robocza art. 29 (obecnie EROD - Europejska Rada Ochrony Danych) w swoich wytycznych z grudnia 2016 r. wskazała, że za powodujące konflikt interesów uważane mogą być stanowiska kierownicze (dyrektor generalny, dyrektor ds. operacyjnych, dyrektor finansowy, dyrektor ds. medycznych, kierownik działu marketingu, kierownik działu HR, kierownik działu IT), ale również i niższe stanowiska, jeśli biorą udział w określaniu celów i sposobów przetwarzania danych.

Ocena tego, czy zachodzi konflikt interesów musi zawsze zostać dokonana indywidualnie. Powinniśmy rozważyć zakres obowiązków pracownika, strukturę organizacyjną w firmie, czy rodzaj działalności prowadzonej przez administratora danych.

No dobrze, a co z tym członkiem zarządu? Ostatnio przeglądałam pewną stronę internetową. I jak to zwykle bywa, podglądam co tam mamy w polityce prywatności. Administratorem jest spółka z o.o. Sprawdziłam spółkę wcześniej pod kątem reprezentacji i rzuca mi się w oczy nazwisko IOD. A IOD jest prezes zarządu tejże spółki. Jak już wcześniej pisałam inspektora ochrony danych wyznaczamy na podstawie wiedzy fachowej i kwalifikacji zawodowych. Musimy wziąć do tego pod uwagę ewentualny konflikt interesów, o którym wielokrotnie wspominała EROD. Jak jest w tym przypadku? Moim zdaniem członek zarządu spółki z o.o. nie może zostać IOD w tej samej spółce.

A jakie jest Twoje zdanie?

Spodobał Ci się artykuł – polub, udostępnij, zostaw komentarz. Będzie mi bardzo miło!

Do napisania :)

Zdjęcie pochodzi oczywiście z https://kaboompics.com/

Czytaj także